Description

  • Climbing Helmet EN12492 – Available in Red / White
  • Fall Arrest Full Body Harness EN361 EN358
  • Shock Absorbing Lanyard EN355
  • Work Positioning Lanyard EN358
  • Flat Open Round Sling EN354 / EN795 x 2
  • Tool Lanyard
  • Gravity Gear Bag PPE Small

Specifications

  • Kit Weight: 5250 g
  • Harness: 4 Point Harness
  • Certification: EN 12492, EN 361, EN 358, EN 355, EN 358, EN354, EN795